Archivo | Catalan Pronunciation RSS feed for this section

LES CONJUNCIONES

23 Feb

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives.
copulatives
uneixen i sumen
i, ni
disjuntives
expressen alternativa
o, o bé,  o si no
adversatives
expressen contrarietat o oposició
però, sinó (que)
il·latives
expressen conseqüència
doncs, per tant
distributives
expressen distribució
o … o, ara … ara, ni …ni

LES CONJUNCIONES

23 Feb

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives.
copulatives
uneixen i sumen
i, ni
disjuntives
expressen alternativa
o, o bé,  o si no
adversatives
expressen contrarietat o oposició
però, sinó (que)
il·latives
expressen conseqüència
doncs, per tant
distributives
expressen distribució
o … o, ara … ara, ni …ni

LES CONJUNCIONES

23 Feb

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives.
copulatives
uneixen i sumen
i, ni
disjuntives
expressen alternativa
o, o bé,  o si no
adversatives
expressen contrarietat o oposició
però, sinó (que)
il·latives
expressen conseqüència
doncs, per tant
distributives
expressen distribució
o … o, ara … ara, ni …ni

Catalan Pronunciation

21 Feb

Catalan Pronunciation Two

Catalan Pronunciation

21 Feb

Catalan Pronunciation Two

Catalan Pronunciation

21 Feb

Catalan Pronunciation Two