Archivo | Un document administratiu RSS feed for this section

Un document administratiu

23 Feb

Un document administratiu

La sol·licitudés un document administratiu que té una estructura determinada que cal respectar. 

 

            _____________________________________, amb el NIF_________________ i
            (nom i cognoms)
           
            domicili a _____________________________________________________ de
            ____________________________,
            EXPOSO:
1.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
            Per això,
DEMANO:
Que _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
            __________________, ____ de ______________ de 200__
(Signatura)
SERVEI D’ADMISSIONS D’OFERTA DE FORMACIÓ. AJUNTAMENT DE ________________

Un document administratiu

23 Feb

Un document administratiu

La sol·licitudés un document administratiu que té una estructura determinada que cal respectar. 

 

            _____________________________________, amb el NIF_________________ i
            (nom i cognoms)
           
            domicili a _____________________________________________________ de
            ____________________________,
            EXPOSO:
1.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
            Per això,
DEMANO:
Que _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
            __________________, ____ de ______________ de 200__
(Signatura)
SERVEI D’ADMISSIONS D’OFERTA DE FORMACIÓ. AJUNTAMENT DE ________________

Un document administratiu

23 Feb

Un document administratiu

La sol·licitudés un document administratiu que té una estructura determinada que cal respectar. 

 

            _____________________________________, amb el NIF_________________ i
            (nom i cognoms)
           
            domicili a _____________________________________________________ de
            ____________________________,
            EXPOSO:
1.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.     Que __________________________________________________________
_________________________________________________________________
            Per això,
DEMANO:
Que _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
            __________________, ____ de ______________ de 200__
(Signatura)
SERVEI D’ADMISSIONS D’OFERTA DE FORMACIÓ. AJUNTAMENT DE ________________